úvod                 napíšte nám
All rights reserved
SKCosmopolit © 2024
Design by creoneo
Publikačná činnosť

Vydavateľská, propagačná a publikačná činnosť

Tvorba periodických a neperiodických publikácií

K najvýznamnejším nástrojom firemnej a inštitucionálnej komunikácie patria klasické a elektronické publikácie. V tejto oblasti poskytujeme komplexné služby, ktoré v aktívnej spolupráci s klientom pokrývajú celý proces plánovania, tvorby a realizácie neperiodických publikácií - tematických, informačných, vzdelávacích, ale i reprezentatívnych. V rámci prípravy periodických publikácií realizujeme interné a externé bulletiny, noviny alebo časopisy, pričom ponúkame aj prípravu obsahových a grafických koncepcií neperiodických a periodických publikácií, v ktorých je zahrnutá tvorba textových príspevkov, redakčné a jazykové korektúry, príprava obrazových materiálov či rozmiestnenie príspevkov v publikácii.

Výroba tlačených firemných materiálov
  • tvorba reklamných textov
  • jazykové korekcie
  • spracovanie v DTP štúdiu
  • grafické návrhy
  • grafická úprava
  • monitoring výroby v tlačiarni