úvod                 napíšte nám
All rights reserved
SKCosmopolit © 2024
Design by creoneo
Semináre

Seminár internej a externej komunikácie

Efekty mediálnej komunikácie, ( + prednáška z praxe), proces tvorby mediálnych správ

Krízový rozhovor pri kontakte s médiami, (+ prednáška z praxe)

Reakcia, obrana, útok - ako prijať výzvu, ako získať čas, čo musí prebehnúť na pozadí. Príprava na protihráča. Č A S – hra o čas

Práca novinára, funkcie mediálneho priestoru - ako dosiahnuť umenie možného, ako získať novinára na svoju stranu, ako tomu skutočne uveriť.

Mediálny úkryt - kedy je najlepšie sa od problému dištancovať, čo pri tom hrozí. Kedy zvoliť stratégiu rezignácie, čo môžeme očakávať, ako nestrácať viac než je nutné.

Individuálne konzultácie
Lektori: redaktori najsilnejších médií, mediálni experti

Asertívne správanie a komunikácia

Stres, vnútorná nepohoda, znížená koncentrácia, vzťahové problémy, to všetko znižuje našu výkonnosť a oberá nás o vnútornú pohodu. Dôsledkom je nie iba zhoršený zdravotný stav, ale najmä pretrvávajúce osobné a pracovné ťažkosti. Ako z toho von? Ponúkame vám unikátny vzdelávací program zameraný na psychotechnológiu úspechu, budovanie zdravej osobnosti a rozšírenie vlastných schopností a možností. Program je vhodný pre firmy na zlepšenie psychického a fyzického zdravia zamestnancov, stredného a vrcholového manažmentu a následne na optimalizáciu výkonu firmy ako celku.

V čom sme iní

Štandardné psychotréningy školia zamestnancov a manažérov na asertivitu, trénujú postupy komunikovania, odporúčajú akceptovanie povahových vlastností protistrany a od týchto zásad odvíjajú ďalšie postupy. Základom našej práce s klientom je, že sa čistí osobnosť človeka od komplexov, emócií či postojov, ktoré bránia rozvoju vlastného potenciálu a tým pádom aj profesnému úspechu. Psychotechnológia je založená na akčnom tréningu plnom dynamiky a humoru, kde sú poslucháči zaťahovaní priamo do deja, nútení riešiť, rozmýšľať, zaujímať postoje. Tréning je obohatený o kvalitné relaxácie na špičkovej úrovni. Psychotechnológia úspechu je metóda, ktorá sa skladá z praktických, podrobne popísaných cvičení, postavených na technike NLP (neuro-lingvistického programovania) a na princípoch integrálnej grafiky. Pri vyučovaní, ktoré je vedené výnimočne aplikovaným štýlom, prebieha výuka efektívnej práce s vlastnou psychikou - umenie regulovať intenzitu prežitkov a meniť ich znak, orientovať sa vo svojich cieľoch, hodnotách a rolách, uvedomele realizovať svoju voľbu a byť za ňu zodpovedný - aby sme prirodzeným spôsobom chceli robiť to, čo je treba a boli pri tom úspešní.

Profit pre firmu a zamestnancov

Psychická gramotnosť prináša konkrétny profit pre zamestnancov aj zamestnávateľa

pre zamestnanca
Byť psychicky gramotný znamená:
 • eliminovať konflikty v sebe
 • optimalizácia vzťahov v práci aj v rodine
 • objavenie vlastného potenciálu a jeho využitie pre profesný postup
pre zamestnávateľa
Psychicky gramotní zamestnanci, to je
 • z hľadiska jednotlivca:
  • lepšia koncentrácia
  • lepšia tvorivosť
  • rýchlejšie reakcie
  • vyššia výkonnosť
 • z hľadiska skupiny:
  • lepšia komunikácia
  • zrýchlenie výkonnosti
  • zvládanie väčšieho objemu úloh
a teda zvýšenie profitu firmy a skvalitnenie práce pri rovnakom počte zamestnancov.