úvod                 napíšte nám
All rights reserved
SKCosmopolit © 2024
Design by creoneo
Stratégie

Public relations

Na základe dlhoročnej praxe v oblasti médií dokážeme zvoliť presné a optimálne pokrytie cieľovej skupiny, pričom využívame najefektívnejšie denníky, týždenníky, mesačníky, prípadne najsledovanejšie televízne a rozhlasové stanice podľa potreby s celoplošným alebo regionálnym zásahom. Využívame osobné kontakty s redaktormi jednotlivých redakcií ako aj s manažmentom médií. Navrhujeme a realizujeme programy ,,media relations", ktoré sú zamerané na komunikáciu s médiami, a tak ponúkame krátkodobé a dlhodobé PR programy, v ktorých je zaradená príprava a realizácia podujatí pre novinárov - pracovné raňajky, novinárske cesty, organizácia exkluzívnych (one to one) stretnutí s novinármi. V rámci komunikácie zabezpečíme klientovi mediálny tréning.

V spolupráci s vybranými redakciami pripravujeme pre našich klientov komerčné prezentácie v médiách, ktoré sú súčasťou komplexného komunikačného programu.

Mediálne poradenstvo

komunikácia s médiami:
  • mediálny lobbing, krízová komunikácia
  • press podujatia (konferencie, breefingy, fototermíny)

Mediálne kampane - stratégia
  • výber médií pre určitú cieľovú skupinu
  • mediálny tréning
  • tlačové správy
  • grafické návrhy, texty
  • zaistenie reklamných plôch
  • výroba rozhlasových a televíznych spotov